WARUNKI - AwimexSerwis - Pojemnik piekarnicze, dekoracje ozdoby cukirnicze, komponenty do produkcji lodów,

Idź do spisu treści

Menu główne

WARUNKIWydawcą serwisu www.awimexserwis.com.pl jest firma P.P.U.H. Awimex z siedzibą w Krasnym k/Rzeszowa. Internetowy Serwis www.awimexserwis.com.pl  jest bezpłatnym serwisem internetowym, kierowanym do obecnych i przyszłych Klientów  P.P.U.H. Awimex.
P.P.U.H. Awimex dołożyła starań, aby materiały zawarte na stronie www.awimex.com.pl w postaci wszelkiego rodzaju elementów tekstowych i graficznych, pochodziły z rzetelnych i wiarygodnych źródeł.
Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność i kompletność przedstawianych w serwisie publikacji i danych. Tym samym, nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia, a przede wszystkim za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji dostępnych w Serwisie.
P.P.U.H. Awimex informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego oraz stronach z nim zlinkowanych służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym. Przewidziane zostały okresowe aktualizacje serwisu www.awimexserwis.com.pl niemniej P.P.U.H. Awimex zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zmian w zawartości części lub całości serwisu, w terminie wybranym przez siebie, bez konieczności uprzedzania Użytkowników.
Najwyższymi restrykcjami objęte zostaną wszelkie działania, naruszające prawo autorskie oraz prawo znaku towarowego P.P.H.U. Awimex oraz zależnych. Bez pisemnej zgody wydawcy Portalu zabrania się kopiowania i przetwarzania części lub całości zawartych w www.awimexserwis.com.pl materiałów, powielania rozwiązań informatycznych, linkowania do stron www.awimexserwis.com.pl.
Informacje z formularza kontaktowego wykorzystywane będą do przygotowania wstępnej oferty oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Zarówno te, jak i wszelkie inne informacje są przetwarzane i przechowywane z zachowaniem należytych norm bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa.
Przekazanie P.P.U.H. Awimex adresu e-mail Użytkownika i wyrażenie zgody na wykorzystanie go w celach korespondencyjnych jest warunkiem rozpoczęcia rozpatrywania zapytań ofertowych. Informacje dotyczące złożonego zapytania będą kierowane do Użytkownika drogą elektroniczną, telefonicznie, ewentualnie pocztą.
Gromadzonych danych P.P.U.H. Awimex nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom i instytucjom. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika.
W sporadycznych przypadkach Serwis korzysta z technologii zwanej "cookies", która poprzez serwer HTTP, obsługujący domenę www.awimexserwis.com.pl, zapisuje na komputerze Użytkownika krótkie notatki, ułatwiające w przyszłości identyfikację Użytkownika. Możliwe jest wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji obsługi "cookies", bez konsekwencji w postaci jakichkolwiek utrudnień w poruszaniu się po Serwisie.
Do informacji osobowych i telefoniczno-adresowych mają dostęp wyłącznie osoby odpowiednio do tego przygotowane i na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. nr 100, poz. 1024).
P.P.U.H Awimex odpowiada wyłącznie za Politykę Prywatności własnego Internetowego Serwisu www.awimexserwis.pl. Nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych w innych Serwisach, w szczególności tych wydawców, których strony internetowe odsyłają za pomocą linków do Witryny www.awimexserwis.com.pl, jak również tych, których linki znajdują się na www.awimexserwis.com.pl.
P.P.U.H. Awimex zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami przedłożonej Polityki Prywatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

© 2013 Awimex
Warunki Prawne

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego